Skog- og landbruksorganisasjoner er viktige drivere for en global bærekraftig utvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I følge en ny rapport fra Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) er skog- og landbruksorganisasjoner viktige aktører når det gjelder den globale økende etterspørselen av både skog- og matprodukter. Organisasjonene forbedrer bygdesamfunn og bidrar til å oppnå bærekraftige utviklingsmål.

I rapporten legger FAO vekt på at regjeringer, utviklingspartnere, privat sektor og samfunnet burde i en større grad støtte skog og landbruksorganisasjoner. Med mer støtte kan organisasjonenes viktige rolle som aktører for global bærekraftig utvikling forbedres.

Skog- og landbruksorganisasjoner er både formelle og uformelle foreninger som er opprettet av sine medlemmer med den hensikt om å løse egne behov. Rapporten tar for seg en rekke eksempler fra hele verden som viser hvordan slike organisasjoner lykkes i å styrke den lokale matsikkerheten. I et eksempel fra Zambia, oppmuntrer distriktsforeninger bønder til å integrere treplanting i sin landbruksvirksomhet. På denne måten opprettes nye lokale inntektskilder.