Skogen inn i framtida

Skognæringen er inne i en omstillingsfase og K+ og Hedmark Kunnskapspark har i dag invitert til et fagseminar for å diskutere fremtidsmulighetene i næringa. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt dagens åpningsinnlegg.

- Næringen representerer viktig aktivitet i distriktene. Regjeringen ønsker å få mer ut av denne næringen og vil legge til rette for økt avvirkning, bedre infrastruktur og forbedre industriens konkurransekraft, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre. Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig i treforedlingsindustrien, men også i øvrige deler av norsk skogsektor.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt dagens åpningsinnlegg på seminaret Skogen inn i framtida, på Kongsvinger. (Foto: Fremskrittspartiet (FrP))
Til toppen