Slutt på bompengeinnkreving for Tresfjordbrua

- Det er svært gledelig at bompengeinnkrevingen for Tresfjordbrua i Møre og Romsdal avsluttes i dag. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP). Når det nå blir gratis å kjøre over brua, gir det en bedre reisehverdag for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 400 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet Tresfjordbrua på E136 i Møre og Romsdal. På grunn av disse ekstra midlene vil innkrevingen ved Tresfjordbrua avsluttes klokken 12 fredag 15. januar 2021.

Tresfjordbrua har sammen med Vågstrandstunnelen gitt trafikantene en mer skredsikker vei, med bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. I tillegg har reiseavstanden mellom sentrale steder på Sunnmøre og mellom Vikebukt og Helland i Vestnes kommune blitt vesentlig kortere.

Innkrevingen startet 24. oktober 2015, og skulle etter planen avvikles i 2030. Den resterende bompengegjelden på drøye 400 millioner kroner blir slettet som følge av at bompengeselskapet nå har fått et tilskudd som gjør det mulig å kunne avvikle bompengeinnkrevingen mye tidligere enn planlagt.