Svar på spørsmål om nervegiftangrepet i Salisbury 4. mars

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om nervegiftangrepet i Salisbury 4. mars.

Skriftlig spørsmål nr. 1280 (2017-2018).
Datert 06.04.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
26. mars utviste Norge en russisk diplomat, på bakgrunn av at britiske myndigheter hevder Russland stod bak giftangrepet mot en russisk dobbeltagent i Salisbury. Nå har den britiske utenriksministeren blitt avslørt for å villede om tekniske bevis i saken. Solberg-regjeringen har ikke redegjort for bevisgrunnlaget. Har Norges regjering blitt forelagt dokumentasjon som beviser utover enhver rimelig tvil at den russiske regjeringen står bak giftangrepet, og hvilken dokumentasjon er i så fall dette?  

Utenriksministerens svar:
Norge har uttrykt solidaritet med Storbritannia etter det sjokkerende nervegiftangrepet i Salisbury 4. mars. Dette er første gang et kjemisk stridsmiddel er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. Storbritannia erklærte tidlig at det var stor sannsynlighet for at Russland stod bak angrepet.

Vi har hele veien hatt tett kontakt med britiske myndigheter, samt med allierte og europeiske samarbeidspartnere. Norske myndigheter har fått utfyllende informasjon fra britiske myndigheter. Norge har i likhet med EU, USA og andre land uttrykt full tillit til den britiske etterforskningen. Vi legger den britiske regjeringens vurderinger til grunn.

Det har vært viktig å vise at Norge står sammen med allierte, partnere og naboland i denne saken. Norge har i likhet med EU og USA fordømt angrepet. Vi har oppfordret Russland til å besvare Storbritannias legitime spørsmål i saken, og etterkomme Storbritannias krav om full åpenhet overfor Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) om ethvert relevant våpenprogram. Dessverre har Russland så langt ikke etterkommet anmodningene.

På grunnlag av en bred vurdering besluttet vi mandag 26. mars å anmode en medarbeider ved den russiske ambassaden i Oslo om å forlate landet fordi medarbeideren hadde bedrevet virksomhet som var uforenlig med hans diplomatiske status. Regjeringens beslutning i denne saken var i tråd med andre lands reaksjoner og et klart uttrykk for en felles vestlig solidaritet med Storbritannia. Som forventet, har dessverre en norsk diplomat ved vår ambassade i Moskva blitt utvist og erklært uønsket i Russland. Vi anser denne utvisningen som uberettiget.

Fra norsk side har vi tydelig gitt uttrykk for at enhver bruk av slik nervegift er forbudt under kjemivåpenkonvensjonen og et brudd på folkeretten. Vi har også lagt vekt på å vise alliert solidaritet i en så alvorlig sak. En slik hendelse må få konsekvenser.

Det er avgjørende at vi er prinsippfaste i vårt forsvar av etablerte konvensjoner og normer som forbyr bruken av denne type stridsmidler.

OPCW publiserte 12. april analysen av kjemiske prøver som ble tatt i Salisbury. Resultatene bekrefter at identiteten til det kjemiske stoffet som ble brukt samsvarer med britiske funn. På bakgrunn av dette har Storbritannia har kalt inn til ekstraordinært møte i Eksekutivrådet onsdag 18. april.

Til toppen