Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om utrangerte oljeinstallasjoner i Benin

Skriftlig spørsmål nr 2247 (2018-2019).
Datert 12.09.2018

Fra representanten Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren.
Vil utviklingsministeren ta initiativ for å få til et internasjonalt samarbeid om fjerning av de norskproduserte utrangerte oljeinstallasjonene som utgjør en stor miljøtrussel på sokkelen utenfor Benin, og hvilke bidrag mener regjeringen at Norge bør bidra med i et slikt samarbeid?

Utviklingsministerens svar:
Miljøutfordringene i Guineabukten er en bekymring som deles av det internasjonale samfunn, og Benin har tatt dette opp med både Verdensbanken og FN-systemet.  Verdensbanken har også vært engasjert i en miljøgjennomgang av Seme-feltet.

Oljeinstallasjonene på Seme–feltet utenfor Benin ble etablert av Saga Petroleum for snart 40 år siden.  Benins myndigheter sa opp kontrakten med Saga i 1985, og oljeplattformene ble overtatt og drevet videre av andre internasjonale selskaper i over ti år.  All Benins bilaterale gjeld til Norge som følge av satsingen på Seme-feltet ble slettet i 2003, og Norges direkte befatning ble da avsluttet.

Fra norsk side valgte vi likevel, på henvendelse fra Benin i 2009, å finansiere en konsulentstudie av det forlatte oljefeltet for å gi kunnskap til Benin om den potensielle miljøtrusselen som ligger der, noe som gjør at Benin har relevant fakta og er bedre rustet til å rydde opp. Studien ble utført av konsulentselskapet Poyry Energy. Oppdragsbeskrivelsen ble utarbeidet i samråd med Benins myndigheter.

Norge har også bidratt til å knytte kontakt mellom Benin og FNs miljøprogram UNEP, som det siste året har kartlagt ulike scenarier for sikring og nedmontering av hele eller deler av installasjonene. Norge er innstilt på å være med i videre diskusjon med Benin og det internasjonale samfunn om hvordan man sammen kan finne en god løsning i denne saken.

Til toppen