Statkraftstyret - spørsmål om habilitet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsministeren vil be Lovavdelingen om en vurdering av hennes habilitet i tilknytning til valg av Torhild Widvey som styreleder i Statkraft SF.

- Jeg mener fremdeles min relasjon til Widvey ikke er en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet. Det har imidlertid vært mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om min habilitet. For å unngå at det skapes ytterligere usikkerhet rundt selskapet vil jeg derfor be Lovavdelingen om å gjøre en vurdering av min habilitet tilknyttet valget av Widvey, sier næringsministeren.

- Jeg er svært glad for at Thorhild Widvey og de øvrige styremedlemmene takket ja til styreverv i Statkraft.  Det nye styret er meget kompetent med tung ledererfaring, god innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv, samt betydelig kraft- og energikompetanse, sier Mæland.