Statskog begrenser vinterjakt på rype

Statskog setter strenge begrensninger på vinterjakt på rype. Store områder stenges for jakt, og de åpne jaktområdene reguleres med kvoter. Samtidig er det rom for å opprettholde lokale jakttradisjoner.

Vurderingen av vinterjakt på rype hviler hovedsakelig på to kilder: rypetelling før jakta og antallet ryper rapportert skutt under høstjakta. Statskog konkluderer med å stenge store områder for vinterjakt. De begrensede områdene som holdes åpne reguleres med kvoter på en til to ryper. 

Gjennomgangen av rypebeskatning i årets jakt på Statskogs areal viser kraftig nedgang i Troms, målt mot samme periode i fjor. Uttaket er nesten halvert. Dette henger sammen med rypetellingene som viste en lavere tetthet av fugl i Troms, samtidig som det ble satt lavere kvoter for årets høstjakt.

Både i Salten og i Helgeland er det skutt noe flere ryper i 2016. Hovedforklaringen er at fjorårets høstjakt hadde strengere begrensninger enn i år.

Også i Midt-Norge og Sør-Norge er det skutt flere ryper i år. Dette henger sammen med takseringsresultatene som viste større rypetetthet i disse områdene.

Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Til toppen