Statsråd Linda Hofstad Helleland presenterer ny datasenterstrategi i Hønefoss og besøker Kongsberg

Tema for besøkene er regjeringens nye datasenterstrategi og regjeringens satsing på digitalisering og den datadrevne økonomien. Media er velkommen til å delta.

Onsdag 11. august

Lansering av ny datasenterstrategi hos AQ Compute – klokken 10.00

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland presenterer den nye datasenterstrategien - "Norske datasenter – bærekraftige, digitale kraftsenter". I strategien lanserer regjeringen en rekke tiltak som skal bidra til bærekraftig vekst og flere arbeidsplasser i Norge. Strategien er en del av regjeringens satsing på digi­talisering og den datadrevne økonomien.

Sted: Follumveien 94, Hønefoss. 

Helleland drar videre for å besøke teknologimiljøet på Kongsberg

Tema for besøket er EØS, jobbskaping og gode vekstvilkår for teknologibedrifter i Norge.

Helleland besøker ASVO Kongsberg AS – klokken 12.15

Sted: Stollveien 29, Konsberg

Helleland besøker Kongsberg Digital – klokken 13.15

Sted: Carpus, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg

Helleland besøker Kongsberggruppen– klokken 14.00

Sted: Carpus, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg

For presse:

Med forbehold om endringer bes presse om å ta kontakt i forkant. 

Politisk rådgiver Kaia Jarlsby er med på reisen. Hun kan kontaktes på telefon 977 94 088 eller på kaia.jarlsby@kmd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefonen: 22 24 25 00 eller ke@kmd.dep.no