Statsråd og statssekretær på ministerkonferanse om antibiotikaresistens

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Antibiotikaresistens er blant vår tids største helseutfordringer, og krever både nasjonal og internasjonal handling.

– Det er på høy tid at vi også internasjonalt setter oss helt konkrete mål på reduksjon i bruk av antibiotika og tar de gjentatte advarslene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på alvor, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, deltok på EUs ministerkonferansen om antibiotikaresistens (AMR) i Amsterdam i dag. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal sammen med ministre, politikere og eksperter fra hele Europa og FAO og generaldirektøren i WHO, på EUs ministerkonferansen om antibiotikaresistens (AMR) i Amsterdam i dag.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal sammen med ministre, politikere og eksperter fra hele Europa og FAO og generaldirektøren i WHO, på EUs ministerkonferansen om antibiotikaresistens (AMR) i Amsterdam i dag. Foto: Bente Wilhelms

Dagens antibiotikabruk er ikke bærekraftig, understrekes det fra ministerkonferansen. Sykdommer som i dag er regnet som ufarlige, kan i fremtiden bli livstruende på grunn av utviklingen av resistente bakterier. Resistente bakterier ledet til 27 000 dødsfall i Europa sist år. 

Sammen med ministre, politikere og eksperter fra hele Europa og FAO og generaldirektøren i WHO, legges det i Amsterdam grunnlaget for en ny europeisk handlingsplan for å stoppe økningen i motstandsdyktige bakterier. 

Nasjonalt har regjeringen fulgt opp Verdens helseorganisasjons (WHO) handlingsplan mot antibiotikaresistens, og lansert en strategi som setter klare mål for nedgang i antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020 og med 10 prosent på husdyr og 30 prosent på kjæledyr. En egen handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten ble lansert i januar. 

– På dyrehelseområdet er vi sammen med Island det landet i Europa som bruker minst antibiotika og vi har nå satt oss ambisiøse mål for ytterligere reduksjon, sa statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal. 

– Grunnen til at vi har oppnådd dette, er blant annet svært god dyrehelse, ansvarsfulle bønder og forbud mot at veterinærene kan ta provisjon på omsetning av veterinære legemidler, sa Blåfjelldal.  

Antibiotikaresistens henger tett sammen med både bruk blant mennesker og hos dyr. Det er derfor, understrekes det, så viktig at EU nå satser på å få til en ny, helhetlig og konkret handlingsplan for å redusere antibiotikabruken og demme opp for den farlige utviklingen av stadig flere resistente bakterier. 

– Vi jobber nå aktivt for å påvirke utkastet til nytt lovverk i EU som skal regulere veterinære legemidler. Vi jobber for at EU skal innføre regler som hindrer at veterinærers fortjeneste påvirkes av hvor mye antibiotika de skriver ut, fordi dette kan drive opp bruken, sier Bent Høie. 

Fra i fjor fikk Norge delta i en ny viktig internasjonal arena for bekjempelse av antibiotikaresistens, TATFAR, som er EU, USA og Canadas Task Force om antimikrobiell resistens.