Presseinvitasjon:

Statsråd Sanner til Finland

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltek på nordisk kommunalministermøte i Finland onsdag 23. november.

Tema på ministermøtet er næring, energi og kommune- og regionreform. I tillegg skal han ha møte med kommunal- og reformminister Anu Vehviläinen om finsk arbeid med digitalisering. Sanner skal også vitja det nyetablerte gründerhuset Maria 01 StartUp Hub i Helsinki.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Rikke Høistad Sjøberg, tlf. 90 10 14 51

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen