- Unikt utgangspunkt for innovasjon.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok mandag på Abelias seminar om energi og IT.

Tema for frokostseminaret i Oslo var energimarkeder i endring og digitalisering. Fra regjeringshold var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og statssekretær i OED, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) representert. 

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde hos Abelia mandag.

Digitalisering, smart energi og endring i energimarkedene er alle faktorer som påvirker næringsutviklingen. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Denne mandagen var spesielt representanter innen energinæringen og it-selskaper representert på Næringslivets hus.

- Forutsetningen for et bærekraftig energisystem for fremtiden i Europa er at vi skaper og tar i bruk innovative energiløsninger. Norge har et svært godt utgangspunkt for å møte endringene som preger hele energisektoren, sa statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).  

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde minnet om Norges unike utgangspunkt i fornybar energi, kjennetegnet av:

  • Store fornybarressurser, i hovedsak utslippsfri og regulerbar vannkraft
  • 69 prosent fornybarandel i totalt energiforbruk, høyest i Europa utenom Island
  • Velutbygd overføringsnett over hele landet
  • Effektiv kraftforsyning
  • Tidlig digitalisering

 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet på Abelias frokostseminar.

 

 

Til toppen