Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU april 2013

Rapport fra Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen, finansråder ved EU-delegasjonen

Få med deg den siste utviklingen innen finans- og skattepolitikk i EU. Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby.

Illustrasjonsfoto: European Union 2013

Få med deg den siste utviklingen innen finans- og skattepolitikk i EU. Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby.

Europakommisjonen har publisert den årlige rapporten om makroøkonomiske ubalanser i EU-landene. Rapporten beskriver eksisterende eller kommende ubalanser i 13 av EUs medlemsland. Det påpekes blant annet at Spania og Slovenia har betydelige makroøkonomiske ubalanser, som krever umiddelbar og vedvarende nasjonal politisk oppfølging og overvåking.

Europakommisjonen har også offentliggjort et høringsnotat om hvordan man kan stimulere til forutsigbar finansiering av langsiktige investeringer som igjen kan bedre vekstevnen og produksjonskapasiteten i økonomien, samt styrke konkurranseevnen. Det er lagt opp til en tre måneders høringsperiode.

Det ble holdt uformelle møter i Eurogruppen og i ECOFIN-rådet 12. til 13. april i Dublin. Fra møtet i Eurogruppen foreligger det en  uttalelse om hjelpeprogrammet for Kypros, og fra ECOFIN-møtet en uttalelse fra alle finansministrene om justeringer i programmene for Irland og Portugal.

Skatteunndragelse og -unngåelse er i økende grad et tema i internasjonale fora, og står også på agendaen i EU. Blant annet ble sparedirektivet og automatisk informasjonsutveksling diskutert inngående i det uformelle ECOFIN-møtet i april.

Luxembourg har gitt beskjed om at de fra 2015 vil innføre automatisk informasjonsutveksling om bankkonti med EUs medlemsland, i henhold til sparedirektivets regler (2003/48/EC). Nylig signaliserte Luxembourg at de ønsker å utvide informasjonsutvekslingen til også å gjelde multinasjonale selskaper, altså ikke bare fysiske personer, slik sparedirektivet krever. Østerrike er nå siste land i EU som ikke har innført regler om automatisk utveksling og er under sterkt press for å akseptere samme informasjonsdeling som resten av Europa.

Les om disse og flere andre saker i statusrapporten for finans- og skattepolitikk i EU for april 2013, fra finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen. 

Til toppen