Stortingets EØS/EFTA-delegasjon på besøk i Brussel

Av studentpraktikant Jorid Holstad Nordmelan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det 45. møtet i den felles parlamentarikerkomiteen for EØS ble avholdt 19. november. Norge deltok med en stor delegasjon fra Stortinget.

Foto: Jorid Holstad Nordmelan/EU-delegasjonen

Som leder for EØS-komiteen holdt Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, et innlegg i forbindelse med møtet. Der oppsummerte hun hva de viktigste sakene for komiteen har vært siden forrige møte i parlamentarikerkomiteen i mars, og understrekte samtidig viktigheten av å ikke ta EØS-avtalen for gitt.

– EØS-avtalen må vedlikeholdes og følges opp av alle parter. Det finnes i dag store utfordringer og ustabilitet både i Europas nabolag og innenfor Europas grenser. Det er viktigere enn noen gang at vi utvikler det vi har oppnådd sammen. Alternativet er mye mindre gunstig, sa Sletnes.

Parlamentarikerkomiteen er et rådgivende organ som består av medlemmer av de nasjonale parlamentene i EØS/EFTA-statene og medlemmer av Europaparlamentet. Komiteen er ikke direkte involvert i beslutningsprosessene i EØS-samarbeidet, men gjennom rapporter og resolusjoner skal den overvåke og granske EØS-relevant EU-politikk og beslutninger vedtatt i EØS-komiteen. EØS-komiteen forvalter EØS-avtalen, og beslutter om nye EU-rettsakter skal innlemmes i EØS-avtalen.

Leder for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS, Svein Roald Hansen (Ap), mener de halvårlige møtene i parlamentarikerkomiteen er en viktig arena for Norge.

– Her får vi drøftet viktige saker i samtiden med Europaparlamentet, og vi får mye støtte for våre synspunkter. EU behandler oss som medlemmer uten stemmerett, ikke observatører, og det sier litt om hvor velvillige de er overfor EØS-avtalen. Det er en fordel for oss, sier han.

Hansen får støtte fra nestleder Gunnar Gundersen (H).

– Det er veldig nyttig for oss å ha jevn kontakt med Europaparlamentet. I dag diskuterte vi blant annet energiunionen og digital markedsstrategi. I tillegg er selvfølgelig også flyktningesaken høyaktuell nå. Det var også interessant å få med seg fremleggelsen av lovgivningen for finansielle tjenester. Et stor andel av etterslepet av implementering er knyttet til det.

Under møtet skrøt ordstyrer Jørn Dohrmann av at Norge for første gang har et gjennomføringsunderskudd på null prosent på ESAs resultattavle. Resultattavlen gir en oversikt over hvor raskt EU-landene og EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked. EUs mål er at alle land maksimalt skal ha en prosent etterslep.

Dohrmann mener også Norge er flinke til å benytte seg av mulighetene EØS-avtalen gir.

– EU og EFTA-landene har en god relasjon, og det er viktig for oss. Alle tjener på de fire frihetene, og vi har kontakt så ofte som mulig for å diskutere hvordan vi best skal ivareta våre felles interesser, sier han.

– EU er stort og består av mange land med forskjellige synspunkter og meninger. Det ligger til grunn for EUs lovverk, og gjør at kontakt er viktig for at vi skal forstå hverandre og systemet godt.

Stortingets EØS/EFTA-delegasjon med varamedlemmer. Fra venstre: Gunnar Gundersen (H), Tor André Johnsen (Frp), Liv Signe Navarsete (Sp), Fredric Holen Bjørdal (Ap), Elin Agdestein (H), EU-ambassadør Oda Helen Sletnes, Svein Roald Hansen (Ap), Nikolai Astrup (H), Marianne Aasen (Ap), Irene Johansen (Ap) og Geir Toskedal (KrF). Foto: Jorid Holstad Nordmelan, EU-delegasjonen