Styrker infrastrukturen i skogbruket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2016 er nå klar. Bevilgningen til skogbruk er i år på totalt 214 millioner kroner. – Jeg ønsker mer satsing på infrastruktur i skogbruket, og på fellesprosjekter i Kystskogbruket. Et godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for å styrke skognæringen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene, der næringsorganisasjonene også deltok om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2016. Bevilgningen til skogbruk for 2016 er på totalt 214 millioner kroner. Departementet vil styrke satsingen på infrastruktur i skogbruket, og bevilgningen til skogsveier økes med 3 millioner kroner slik at den totale bevilgningen over LUF blir på 104 millioner kroner i 2016. Dette kommer i tillegg til 20 mill. kroner til skogsveibygging som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. 

Den øremerkede bevilgningen til Kystskogbruket økes fra 2,5 mill. kroner til 3,5 mill. kroner i 2016. Bevilgningen til skogbruksplanlegging reduseres fra 25 mill. kroner til 20 mill. kroner. Denne reduksjonen er begrunnet i at det i en periode har vært overførte midler fra år til år for denne ordningen, og det er derfor mulig å opprettholde aktiviteten på et tilstrekkelig høyt nivå. 

Departementet vil også videreføre sitt bidrag til skognæringens prosjekt Velg Skog, og tildeler en million kroner til dette. Det er viktig å sørge for rekruttering til skognæringen, og Velg Skog har vært et vellykket for å få flere til å velge skogbruksutdannelse. 

Et godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for å styrke skognæringen.
Et godt utbygd skogsveinett er en forutsetning for å styrke skognæringen. Foto: Landbruks- og matdepartementet