Styrket innsats for samiske språk

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen vil styrke samiske språk. Jeg har besluttet at vi som en start på oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket, overfører 1 million kroner ekstra til Sametinget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Midlene skal Sametinget benytte til utredningstiltak for å følge opp språkutvalgets rapport.

– Arbeidet med oppfølgingen av Hjertespråket har høy prioritet. Sametingspresidenten og jeg er blitt enige om å starte arbeidet med å følge opp utredningen om samiske språk, sier Jan Tore Sanner.

Samisk språkutvalg la frem NOU 2016:18 Hjertespråket 10. oktober 2016. Utredningen har vært på høring med frist til 15. mars. Det har kommet inn mange høringsuttalelser og innspill. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget arbeider nå med å gjennomgå og systematisere innspillene som har kommet.

– Det er viktig for meg å vurdere forslagene i rapporten på en grundig og systematisk måte. Vi vil ha tett dialog med Sametinget om den videre oppfølgingen, og konsultere om forslag til tiltak, understreker Sanner.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen også foreslått en økning på 5 million kroner til samiske barnehagetilbud.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00