Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om etiske retningslinjer for statstjenesten

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om faglige advarsler kan komme fram i det offentlige rom av fagpersoner.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1295 fra representanten Arne Nævra

Jeg viser til spørsmål nr. 1295 til skriftlig besvarelse. Spørsmålet er reist i brev av 22.03.19 fra stortingsrepresentant Arne Nævra. Spørsmålet er som følger:

"En av våre mest erfarne havbruksveterinærer, Aud Skrudland, har nylig uttalt seg offentlig om at veksten i oppdrettsnæringen nå er så sterk at den overskrider de biologiske grensene, og hun er bekymret for smitte og sykdom. Hun fikk støtte av sin overordnede i Mattilsynet, men fikk kritikk og nærmest munnkurv fra ledelsen, ifølge Klassekampen 20.3.19. Mener statsråden at det er rom for, og viktig for, en så stor vekstnæring, at faglige advarsler som dette kan komme fram i det offentlige rom av fagpersoner som Skrudland?"

Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som er vernet både av Grunnloven og av internasjonale menneskerettigheter. Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold. Dette gjelder også for ytringer som har direkte tilknytning til virksomheten den statsansatte arbeider i. Av hensyn til samfunnets behov for innsyn og for å sikre en åpen og informert debatt, er det viktig at statsansatte gis mulighet til å formidle et kritisk og kompetent perspektiv i det offentlige ordskiftet. Disse prinsippene er nedfelt i "Etiske retningslinjer for statstjenesten". Mattilsynet opplyser at de følger disse retningslinjene.

Ytringsfriheten gjelder bare for ytringer på egne vegne. Arbeidsgivere har full frihet til å avgjøre hvem som kan uttale seg på virksomhetens vegne.

På generelt grunnlag er det slik at dersom det er tvil om en arbeidstaker har fremsatt ytringer på egne eller arbeidsgivers vegne, er det avgjørende hvordan ytringen er egnet til å bli oppfattet. Ytringens innhold, sammenhengen den inngår i, billedbruk eller andre forhold ved fremstillingen og hvordan den ansatte presenterer seg selv vil være av betydning.

Ytringsfriheten gjelder ikke ubegrenset, og er blant annet innskrenket av regler om taushetsplikt. I tillegg til dette vil lojalitetsplikten i arbeidsforhold kunne begrunne visse begrensninger.

Statlige virksomheter, som Mattilsynet, ivaretar viktige oppgaver for fellesskapet og for hver enkelt av innbyggerne. Uten å gå inn i denne enkeltsaken så mener jeg vi trenger kritiske røster, faglige innvendinger og åpne diskusjoner for å sikre at staten ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og fordi det er viktig som bidrag til utvikling og forbedring av løsninger på samfunnsutfordringer.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen