Svar på spørsmål om diskriminering av palestinsk næringsvirksomhet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Truls Wickholm (Ap) om Israels folkerettsstridige diskriminering av palestinsk næringsvirksomhet og mulighetene for en bærekraftig palestinsk økonomi.

Skriftlig spørsmål nr. 999 (2015-2016).
Datert 27.04.2016

Fra representanten Truls Wickholm (Ap):
På forrige AHLC-møtet sa utenriksminister Brende at i mangel på en politisk prosess for å løse konflikten, vil Norge styrke den økonomiske bærekraften til Palestina. Torsdag 21. mars stengte det israelske militæret 35 steinbrudd i Beit Jafar. Samtidig får israelske selskaper tillatelse til å drive utvinning i område C. Steinindustrien er meget viktig for palestinsk økonomi. Hvordan mener utenriksministeren at denne typen folkerettsstridig diskriminering påvirker muligheten for en bærekraftig palestinsk økonomi?

Utenriksministerens svar:
Tilgang til næringsvirksomhet i C-området på Vestbredden er av stor betydning for den palestinske økonomien, for inntektene til Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og for en fremtidig etablering av en to-statsløsning. Steinbrudd er en viktig inntektskilde for palestinere.

En sentral del av Norges innsats som leder av giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC) er å styrke den palestinske økonomien og sørge for et bærekraftig inntektsgrunnlag for PA. Dette er også tema under møtene i AHLC. Norge har gjentatte ganger oppfordret Israel til å akseptere økt palestinsk tilgang til C-området. Dette ble også understreket av mange givere, inkludert Norge, da giverlandsgruppen møttes i Brussel 19. april i år. I sin rapport til møtet, anslo Verdensbanken at manglende palestinsk tilgang til næringsvirksomhet i C-området representerer et inntektstap tilsvarende cirka en tredjedel av PAs samlede inntekter.

AHLC er et forum hvor partene kan diskutere sentrale økonomiske spørsmål direkte med hverandre og med giverne. Norge vil fortsette å fremme betydningen av palestinsk tilgang til å drive næringsvirksomhet i C-området.