Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om støtte til opplysningsarbeid for fred

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om støtteordningen "Opplysningsarbeid for fred" som ble avviklet i statsbudsjettet for 2018.

Skriftlig spørsmål nr. 856 (2018-2019).
Datert 31.01.2019

Fra representanten Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren:
Støtteordningen “Opplysningsarbeid for fred” ble avviklet i statsbudsjettet for 2018 og kuttet videreført i 2019. Noen av de rammede organisasjonene fikk øremerket midler i budsjettforliket, men et angivelig “arbeidsuhell” førte til at Nei til atomvåpen (NTA) står uten støtte. NTA har fått signaler om at det likevel finnes midler å søke på.

Når og hvor vil en slik støtteordning komme, og vil den være slik at NTA og andre som driver sitt arbeid i Norge kvalifiserer til å søke?

Utenriksministerens svar:
Totale bevilgninger til nedrustning har økt fra 2018 til 2019.

Allerede i budsjettforslaget for 2019 ble det etablert en tilskuddsordning på 02-området, som del av posten 118.72 Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. I Granavolden-plattformen stadfestes at regjeringen vil etablere en søkbar støtteordning for norske organisasjoner som jobber med fred og nedrustning.

Ordningen kommer i tillegg til øremerkingen til organisasjonene Ican, Norske leger mot atomvåpen og Norges fredsråd.

Ordningen vil se arbeidet for nedrustning mer i sammenheng med andre globale sikkerhetsutfordringer. Dette gjelder også tiltak i utviklingsland som støttes over post 151.71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning.

Departementet tar sikte på utlysning av ordningen på www.regjeringen.no i midten av februar. Den vil støtte ulike typer tiltak for nedrustning i tråd med regjeringens mål for posten. Selv om opplysningsarbeid ikke er et spesifikt mål utelukker ikke ordningen støtte til dette formålet.

Til toppen