Sykehus må beskyttes i krig

Innlegg i Aftenposten, 15. januar 2017

I Aftenposten 10. januar oppfordrer Per Helge Måseide norske myndigheter til å gå foran i kampen for å stanse væpnede angrep på helsepersonell og pasienter. Her slår Måseide inn åpne dører.

Vi er svært bekymret for at sykehus, ambulanser, helsepersonell og til og med pasienter i konfliktområder blir utsatt for angrep, i land som Syria, Jemen, Afghanistan og Sudan.

Derfor er Norge engasjert på flere områder internasjonalt for å styrke beskyttelsen av helsearbeidere og pasienter. Blant annet har vi fremmet en resolusjon i FNs generalforsamling om beskyttelse av helsevesenet. Norge har gjennom flere år vært strategisk partner i Den internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) «Health Care in Danger» initativ, der målet er økt beskyttelse og tilgang til helsetjenester i konfliktsituasjoner.

Sykehus og medisinsk personell skal beskyttes etter humanitærretten, og angrep kan være å anse som krigsforbrytelser. Det er viktig at angrep blir gjenstand for granskning, at mulige brudd på humanitærretten blir etterforsket og at de som er skyldige i krigsforbrytelser blir stilt til ansvar.

Måseide viser til det amerikanske luftangrepet som rammet Leger uten grensers sykehus i Kunduz i Afghanistan i 2015. Resultatet fra den amerikanske granskningen var at angrepet primært var et resultat av menneskelig feil, kombinert med tekniske problemer; funn som ble bekreftet av Natos og Afghanistans granskninger. Det ble gjennomført etterforskning som resulterte i disiplinære reaksjoner og erstatningsutbetalinger til de som ble rammet, samt midler til gjenoppbygging av sykehuset.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bidra til at pasienter, helsepersonell og fasiliteter kan være beskyttet under alle omstendigheter.

Til toppen