Sylvi Listhaug til Gartnerseminaret 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 9. november tar Sylvi Listhaug for seg utfordringer og muligheter for norsk frukt- og grøntsektor på Gartnerseminaret 2015, Lillestrøm.

Seminaret arrangeres av Gartnerhallen og er både for Gartnerhallens medlemmer og deres samarbeidspartnere. 

Det har skjedd store endringer i markedet for frukt- og grønt, med stor vekst i antallet produkter, økt mangfold, bedre kvalitet og økt profesjonalitet. Et eksempel er tomater, et annet er epler. Fruktdyrking kan være basis for tilleggsnæringer, verdiskaping og økte inntekter. Det er Fruktbygda Sauherad, som nylig fikk Nasjonal Kulturlandskapspris 2015, et godt eksempel på. 

Regjeringen er opptatt av å ha en landbruks- og matpolitikk som styrker og utvikler landbruket. I grøntsektoren er det gjort endringer i tilskudd til frukt, grønt og poteter, for å legge til rette for investeringer i større og mer effektive produksjoner. 

Helsedirektoratets årlige statusrapport, "Utvikling i norsk kosthold" viser at tallene for forbruk av grønnsaker er de høyeste noen gang. De siste ti årene har nordmenns frukt- og grøntinntak økt med omkring 20 prosent og i 2014 kjøpte vi 6 prosent mer grønnsaker enn året før. Likevel konkluderer Helsedirektoratet at gjennomsnittsnordmannen ikke er helt i mål – vi bør spise mer frukt og grønt. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug tar for seg utfordringer og muligheter for norsk frukt- og grøntsektor på Gartnerseminaret 2015, mandag 9. november. Foto: Torbjørn Tandberg