Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Straffedomstolen må forfølge overgrep i Syria

- Den internasjonale straffedomstolen (ICC) må straffeforfølge overgrepene i Syria. Norge støtter derfor resolusjonen som i dag (22. mai) legges frem for FNs sikkerhetsråd og som ber ICC behandle situasjonen i Syria, sier utenriksminister Børge Brende.

- Den internasjonale straffedomstolen (ICC) må straffeforfølge overgrepene i Syria. Norge støtter derfor resolusjonen som i dag legges frem for FNs sikkerhetsråd og som ber ICC behandle situasjonen i Syria, sier utenriksminister Børge Brende.   

Konflikten i Syria har pågått siden 2011 og omfattende overgrep er begått både av regimet og opprørerne. Syriske myndigheter har ikke vist evne eller vilje til å etterforske og straffeforfølge de alvorlige forbrytelsene som er begått av de stridende partene. 

- Konflikten i Syria har økt både i intensitet og brutalitet. Det er viktig å sende et klart signal om at overgrep i Syria vil bli etterforsket og straffet, både for å forhindre straffrihet og for å bidra til å forhindre nye alvorlige forbrytelser, sier utenriksministeren. 

Norge støtter derfor et fransk initiativ i FNs sikkerhetsråd om å gi ICC myndighet til å straffeforfølge de personene som bærer det største ansvaret for de alvorligste forbrytelser begått under den væpnede konflikten i Syria. Initiativet har støtte fra et stort antall stater, som alle anser det som maktpåliggende at de ansvarlige personene blir stilt til ansvar. Det franske resolusjonsutkastet omfatter antatte forbrytelser begått på syrisk territorium av begge sider i konflikten siden mars 2011.

- Det påhviler alle Sikkerhetsrådets medlemmer et tungt ansvar for å bidra til å forhindre ytterligere overgrep i Syria, sier Brende.

Til toppen