Historisk arkiv

Terje Sjeggestad skal lede Innvandringsavdelingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Terje Sjeggestad, tidligere leder av Utlendingsnemnda, blir ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer i slutten av mars.

Terje Sjeggestad, tidligere leder av Utlendingsnemnda, blir ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer i slutten av mars.

Sjeggestad har inntil nylig hatt permisjon fra en stilling som ekspedisjonssjef i departementet, og han gjeninnsettes nå i stillingen. Han har permisjon for å gå på Forsvarets høyskole i perioden 8. januar – 22. mars, og tiltrer umiddelbart etter dette.

  

Til toppen