Tildeling av midler til utvikling av talegjenkjenning på norsk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialdepartementet har besluttet å tildele 12,72 mill. kroner til Max Manus AS for utvikling av programvare for talegjenkjenning på bokmål og nynorsk.

Et slikt produkt vil kunne være til nytte for mange ulike brukergrupper, herunder for personer som i dag har problemer med å benytte tastatur og mus, for skoleelever med skrive- og lesevansker og ved teksting av direktesendte TV-programmer.

Midlene ble utlyst som et tilskudd under det alminnelige gruppeunntaket, under kategorien eksperimentell forskning. Regelverket angir strenge krav til hva som kan anses som støtteberettigede kostnader og hvor høy støtteintensiteten kan være, noe som innebærer at støttemottaker må angi totalbudsjett for utviklingen og dokumentere de støtteberettigede kostnadene. Det er sendt forenklet melding til ESA om tildelingen. Dokumentene kan lastes ned under.

Fem søkere

Det var fem søkere, og av disse var det tre som oppfylte de formelle kriteriene i utlysningen, herunder at formålet for utlysningen og kravene gitt i regelverket for gruppeuntaket var oppfylt: Max Manus AS, Dictus Aps/Daisy AS og Lingsoft Ab. Det er foretatt en totalvurdering av de innkomne søknadene basert på kriteriene som ble oppgitt i utlysningen av tilskuddet.

Etter en helhetlig vurdering er det besluttet å tildele tilskuddet til Max Manus AS. Max Manus skal starte arbeidet innen kort tid, og prosjektet skal sluttføres innen utgangen av 2016.

Relevante dokumenter