Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i Statsråd tildelte 6. februar 2015 54 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO). Dette er tråd med regjeringens forslag slik det ble presentert av olje- og energiminister Tord Lien (FrP) 20. januar i år. De 54 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (16) og Barentshavet (4). Samtlige rettighetshavere samtykket til forslaget til tildelinger.
For full oversikt over tildelingene klikk her.