Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eksporttillatelse for smittevernutstyr

Eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktige etter eksportkontrollforskriften. Søknader om lisens for slikt utstyr må i så fall rettes til Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet.

Vi viser til Helsedirektoratets informasjon om eksport av personlig smitteverneutstyr, samt relatert forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av covid-19. 

Seksjon for eksportkontroll mottar enkelte henvendelser om denne forskriften og krav om eksporttillatelse, og har henvist disse videre til Helsedirektoratet og oppgitt e-postadresse for søknader vedrørende spørsmål om eksport: [email protected]

UD ved Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig myndighet for strategisk eksportkontroll, der eksport av visse varer, teknologi og tjenester krever lisens fra Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) oppført i vedlegg II til samme forskrift.   

I denne sammenheng ønsker vi å gjøre oppmerksom på at eksport av enkelte typer smittevernutstyr også kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften  § 4, jf. vedlegg II, og forskriftens § 7. Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (Containment facilities), Hepa-filtre m.m. Søknader om lisens for utstyr som faller inn under såkalte flerbruksvarer (og vedlegget nevnt ovenfor) skal stiles til Seksjon for eksportkontroll i UD gjennom den elektroniske søknadsportalen E-lisens.

Til toppen