Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter i 2018 – Arktis 2030

Klima- og miljødepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekter. Prosjekter som er knyttet til havmiljø vil bli særlig prioritert i 2018

Klima- og miljødepartementet tildeler tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Tilskuddet inngår i tilskuddsordningen Arktis 2030. Tilskuddsmidlene skal bidra til styrket miljøvern og kunnskap om klimaendringer, miljø og naturressurser i nordområdene.

Prioriterte områder

Prosjekter som er knyttet til havmiljø vil bli særlig prioritert i 2018. Andre prioriterte tema er klimaendringer i Arktis, tiltak mot utslipp av kortlevde klimadrivere, bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig ressursforvaltning, forurensning og miljøgifter i Arktis. Prosjekter som støtter opp om Norges engasjement i Arktisk råd vil bli prioritert.

Det kan også gis støtte til utvalgte miljøprosjekter i Antarktis som støtter opp under og fremmer Norges rolle, forpliktelser og ansvar som polarnasjon i sør.

Formål

Tilskuddet er en del av Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030, som skal bidra til å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk.

Arktis 2030 skal fremme norske interesser og Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord. Ordningen skal støtte opp om Norges rolle som polarnasjon og følge norske prioriteringer innenfor samarbeidet med arktiske stater. Midlene skal bidra til at Norge er ledende på kunnskap, være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene og bidra til næringsutvikling. Midlene skal i tillegg støtte opp under norsk engasjement og rolle i Antarktis, og utnytte styrken i at Norge har kompetanse i begge polområdene.

Kriterier og krav til søknaden

Tiltakets formål må være relevant for formålet med Arktis 2030. Det forutsettes videre at søker setter seg inn i rammene og kriteriene for Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030 og kravene som stilles til søknader i forbindelse med denne.

Tilskuddsmidlene tildeles til prosjekter i 2018, og er ikke overførbare. Det åpnes likevel for å søke om prosjekter med varighet fram til 2020.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kld.dep.no, og merkes med Klima- og miljødepartementet, Polar- og nordområdeseksjonen

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Søknadsskjema (word)

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Marit Nyborg: marit.nyborg@kld.dep.no , tlf 22 24 59 98.

 

Til toppen