Historisk arkiv

Presisering: Tilsynet med barnevernet styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt presiserer følgende: Fra 1. januar 2010 legges det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen skal fortsatt, på samme måte som i dag, utøve tilsynet. Dette innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene, med barneverninstitusjonene og med omsorgssentrene. Fra 1. januar vil fylkesmannen også føre tilsyn med sentre for foreldre og barn.

Det nye er at Statens helsetilsyn blir overordnet myndighet for fylkesmannen på barnevernområdet. Dette innebærer bl.a. at Statens helsetilsyn skal bidra til en kontinuerlig overvåking av områder med fare for svikt. Helsetilsynet skal også ha ansvar for tilsynsmyndighetenes oppbygging og vedlikehold av kompetanse, og de skal ha ansvar for å innhente, oppsummere og videreformidle tilsynserfaringer.

Statens helsetilsyn er et profesjonelt overordnet faglig tilsyn med høy kompetanse. Ved å legge ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med barnevernet til Helsetilsynet, ønsker regjeringen å styrke tilsynskompetansen, samtidig som tilsynets uavhengighet på området styrkes. Dette vil også styrke samordningen av og metodeutviklingen i det statlige tilsynet på sentrale velferdsområder.


 

Til toppen