Tømmer departementet for å dra på bedriftsbesøk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg tømmer Nærings- og fiskeridepartementet for byråkrater. I oktober sendes alle ansatte ut i landet på bedriftsbesøk for å få tettere kontakt med næringslivet, men først trenger de en invitasjon .

– Vi vi vil ha innspill fra norsk næringsliv. Det er viktig for arbeidet vi gjør at vi får høre om utfordringene næringslivet møter. Derfor ber vi om at bedrifter fra hele landet inviterer departementsansatte på besøk, sier næringsminister Monica Mæland (H).

En uke hver høst sender Nærings- og fiskeridepartementet alle ansatte ut i landet på bedriftsbesøk.

Årets besøk skjer mellom 24. og 28. oktober. 

Temaet for besøket i år er «Omstilling og utfordringer i norsk næringsliv».  Store omstillinger vil prege Norge i tiårene som kommer. Oljeaktiviteten vil fortsatt være en sterk motor i norsk økonomi, men norsk næringsliv trenger flere ben å stå på.  For å møte disse omstillingene, og gripe mulighetene endringene gir oss, trenger vi fornyelse, og flere nye, innovative bedrifter.

– Norsk sjømat kommer til å bli viktigere enn noen gang i årene som kommer. Vi håper mange bedrifter vil benytte denne muligheten til å komme med innspill til vårt arbeid og regjeringens politikk, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Praktisk informasjon

Når:
Bedriftsbesøkene skal skje i løpet av uke 43 (24.-28. oktober 2016).

Hvordan:
Invitasjon sendes til postmottak@nfd.dep.no. Merk eposten med «Ut i landet», og skriv en kort begrunnelse. Tema for årets bedriftsbesøk er omstilling og utfordringer i norsk næringsliv.

Frist: 
1.september 2016.

Hvem kan invitere:
Bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner, samt andre næringsaktører som ønsker å fortelle departementet mer om sitt virke. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.