Tord Lien åpnet vannkraftsenter i Trondheim

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er gledelig at bransjen selv har tatt initiativet til å få senteret etablert. Norsk vannkraftsenter vil bidra til at ny kunnskap utvikles og tas i bruk, kunnskap som er relevant for bransjen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet mandag Norsk vannkraftsenter ved NTNU i Trondheim.

Norsk vannkraftsenter drives i samarbeid med vannkraftbransjen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  NTNU, NVE og EnergiNorge er partnere i senteret.

- Det er gledelig at bransjen selv har tatt initiativet til å få senteret etablert. Norsk vannkraftsenter vil bidra til at ny kunnskap utvikles og tas i bruk, kunnskap som er relevant for bransjen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Norsk vannkraftsenter skal legge til rette for rekruttering, grunnutdanning og tverrfaglig samarbeid. Samtidig skal kommunikasjonen mellom forskningsmiljøene på NTNU og samarbeidende institusjoner og bedrifter styrkes. Senteret skal fremme vannkraftforskning både nasjonalt og internasjonalt og dermed gi bransjen tilgang til kunnskap og kompetanse.

 - For at Norge skal fortsette å være en viktig energinasjon, er det helt avgjørende å fortsette satsingen på kunnskap og kompetanse, sier Tord Lien.

Tord Lien holder innlegg om Vannkraftens rolle i Norge på NTNU (Foto: OED/Stavseng)

Omvisning hos Marintek. Tord Lien i samtale med rektor på NTNU Gunnar Bovim, adm. dir. på Marintek Oddvar Eide og konsernsjef Sintef Unni Steinsmo.(Foto: OED/Stavseng)

Tord Lien erklærer Norsk vannkraftsenter for åpnet.

(Foto: OED/Stavseng)