Tord Lien ny olje- og energiminister

Tord Lien (FrP) ble i dag utnevnt til olje- og energiminister i den nye regjeringen til statsminister Erna Solberg.

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene i Olje- og energidepartementet. Energiområdet er svært viktig for Norge, og politikken som føres her har stor betydning for det norske samfunn, sier ny olje- og energiminister Tord Lien.

I årene 2005–2013 var Tord Lien innvalgt på Stortinget, der han var medlem i Stortingets energi- og miljøkomité 2005–2009 og 2. nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité 2009–2013.

Med seg i den politiske ledelsen i departementet får han statssekretær Kåre Fostervold.

- Tiden i Olje- og energidepartementet har vært svært spennende, og det har vært en periode der energipolitikk har stått svært høyt på dagsorden. Jeg vil nå ønske Tord Lien lykke til i det videre arbeidet, sier avtroppende statsråd Ola Borten Moe.

Ola Borten Moe har vært olje- og energiminister i regjeringen Stoltenberg II. Han var statsråd siden 4. mars 2011.

Den nye olje- og energiministeren, Tord Lien (foto: OED).

Ny statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kåre FOstervold (FrP) (foto: FrP / OED).

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe og påtroppende olje- og energiminister Tord Lien under dagens nøkkeloverrekkelsen (foto: Jan Magne Bae / OED).

Til toppen