Transportnettet: Må sikre økt kapasitet, styrket vedlikehold og smartere bruk av infrastrukturen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens infrastrukturutfordringer. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi. Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få mer gods bort fra veiene der folk bor.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har laget rapporten, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

- Et sikkert og pålitelig transportnett krever at vedlikehold får topp-prioritet. Etter flere tiår med forsømmelser er 2015 det første året uten vekst i vedlikeholdsetterslepet på veiene. I inneværende NTP-periode var det planlagt med fortsatt vekst i forfallet, men etter regjeringsskiftet er vedlikeholdssatsingen styrket godt utover det NTP la til grunn. Denne satsingen skal følges opp og forsterkes, for alle transportgreiner. Økt vedlikehold av vei, bane, lufthavner og kystens infrastruktur er viktig for folk og næringsliv i hele landet.  Det handler om trygghet og forutsigbarhet for brukerne av transportnettet.

- Bedre og raskere teknologi gjør at sjåfører og reisende kan få bedre tilgang til informasjon. Dermed kan vi bidra til at folk velger bedre reisemønster og transportformer. God bruk av teknologi kan også styrke trafikksikkerhetsarbeidet betydelig, ved at man får bedre oversikt over trafikkbildet og flere støttesystemer til sjåfører og myke trafikanter. Satsingen på ITS (intelligente transport system) ligger derfor høyt på prioriteringslisten til regjeringen, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet vil i vår utarbeide nærmere retningslinjer for det videre arbeidet med stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan.

Les rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” og få mer informasjon om arbeidet med ny NTP på nettsidene til de statlige transportetatene og Avinor AS

Mer om NTP på våre nettsider

Nett-tv: Pressekonferanse ved overleveringen