TV - aksjonen 2013 Ingen tid å miste

Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Midlene fra TV-aksjonen skal gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen.

Logo TV-aksjonen 2014

Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Midlene fra TV-aksjonen skal gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen.

– Det vil være en høyt prioritert oppgave for regjeringen å bedre demensomsorgen. Vi skal jobbe målrettet for å få økt kunnskap om denne sykdommen. Jeg er derfor glad for at demens er tema for årets TV- aksjon. Jeg vil oppfordre alle til å delta på verdens største dugnad og innsamlingsaksjon den 20. oktober. Sammen kan vi bidra til å løse demensgåten og gi personer med demens et verdig liv og en bedre hverdag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. 10 000 får sykdommen hvert år og den kan ramme hvem som helst. De neste tiårene vil dobbelt så mange være rammet og over 600 000 være nærmeste pårørende.

- Det flotte med TV-aksjonen og frivilligheten knyttet til den, er at den i seg selv bidrar til mer åpenhet om demens. Demens rammer mennesker ikke bare mot slutten av livet, men kan også ramme midt i livet, sier Høie.

Midlene fra TV-aksjonen skal gå til forskning, med sikte på å løse demensgåten og utvikle en kur. For at demenssyke og deres pårørende skal takle sykdommen best mulig, er informasjon og kunnskap essensielt. Derfor går også midlene fra TV-aksjonen til en ordning der erfarne pårørende kan veilede og støtte familier som nylig har fått diagnosen. En god pott skal også gå til aktivitetstilbud og etableringen av ordningen «aktivitetsvenn» slik at mennesker med demens kan gjøre aktiviteter som utsetter sykdomsforløpet og gir livskvalitet.

Les mer om årets TV-aksjon

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen