UD søker språklærere

Kan du undervise voksne i arabisk, fransk, kinesisk, portugisisk, russisk, spansk eller tysk og ønsker deg engasjerte og motiverte elever?

Utenriksdepartementet er nå ute på anskaffelse av undervisningstjenester i disse språkene.

Du kan lese mer og finne informasjon om søknad på nettsidene under: