Ungdomsengasjement markert i hele Europa

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Over hele Europa arrangerte land som er med i EUs Aktiv Ungdom-program i forrige uke europeisk ungdomsuke. Samtidig ble 25-års-jubileet for EUs ungdomsprogram markert i Brussel.

Dilek Ayhan var norsk ungdomsambassadør på den europeiske ungdomsuken. Foto:Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Over hele Europa arrangerte land som er med i EUs Aktiv Ungdom-program i forrige uke europeisk ungdomsuke. Samtidig ble 25-års-jubileet for EUs ungdomsprogram markert i Brussel, hvor Norge var representert av ungdomsambassadør Dilek Ayhan.

EU-landene, EØS-landene, det kommende medlemslandet Kroatia og søkerlandet Tyrkia deltar i Aktiv Ungdom - EUs ungdomsprogram for såkalt ikke-formell læring. Forrige uke markerte samtlige av deltakerlandene europeisk ungdomsuke. Det ble arrangert en rekke ulike aktiviteter som politiske debatter, matlagingskurs og presentasjon av ulike ungdomsprosjekter.

I Brussel var det i tillegg en spesiell post på programmet. Fredag 31. mai ble nemlig 25-års-jubileet for EUs ungdomsprogram markert med en seremoni hvor blant annet kommissær Androulla Vassiliou deltok.

Norge var representert på seremonien av ungdomsambassadør Dilek Ayhan. Hun jobber til daglig som leder i Alarga, hvor hun hjelper organisasjoner og selskaper med å tiltrekke, beholde og videreutvikle talenter med merkompetanse i form av kjennskap til andre kulturer og språk. Hun har jobbet med ungdom gjennom ulike prosjekter og verv i flere år, og i 2012 ble hun tildelt årets OXLO-pris for sitt arbeid med å styrke flerkulturell ungdoms plass i norsk samfunnsliv og næringsliv.

Ungdom i aktivitet
Ayhan var svært fornøyd med arrangementet i Brussel fredag. Hun mener den europeiske ungdomsuken gir ungdom en plattform hvor de kan møtes og dele tanker om ting som er vanskelig, samtidig som den bidrar til å bygge relasjoner mellom ungdom fra ulike kulturer.

– Det har vært presentasjoner av prosjekter, foredrag og paneldebatter. Ungdomsuken er en unik arena hvor ungdom opplever mestringsfølelse og blir sett. Det er viktig å lære ting som man ikke får gjennom skolen, søke nye utfordringer, se nye muligheter og bygge nettverk, forklarer hun.

Ungdomsambassadøren opplever at mange unge i Europa i dag, preget av høy arbeidsledighet i mange land, føler at de mangler muligheter. EUs ungdomsprogram er således svært viktig, da det tilrettelegger for aktivitet.

– Det er et enormt engasjement blant dagens unge, og det er en kraft og styrke der som vi må benytte oss av. Ungdommen må bli sett, de trenger oppgaver å ta tak i og de må utfordres for å kunne utvikle seg, sier Ayhan.

Takle motgang
Samtidig som det må skapes arbeidsplasser og legges til rette for unges utvikling gjennom aktivitet, påpeker Ayhan i tillegg viktigheten av at ungdom må lære å takle motgang og bli rustet til å møte en tøffere verden. Dette mener hun særlig kan være et problem for norsk ungdom.

– En overbeskyttende oppvekst gjør norsk ungdom mindre motstandsdyktige. Stiller foreldre krav til barna, får vi sterke og mer konkurransedyktige ungdommer som er sultne på utfordringer.  Alle foreldre har et ansvar å forberede ungdom på tøffere tider og motgang, sier Ayhan.

I Europa er det i dag 5,7 millioner ungdommer under 25 år uten arbeid.

– Å tro at dette aldri treffer Norge, er naivt. Verden blir mindre, og ungdom i Norge må være forberedt på å konkurrere internasjonalt. Norsk ungdom kan risikere å bli tapere på det globale arbeidsmarkedet, sier Ayhan.

40.000 prosjekter
Målgruppen for Aktiv Ungdom-programmet er ungdom mellom 13 og 30 år og ungdomsarbeidere. Mellom 2007 og 2013 vil programmet ha gitt 9 milliarder kroner i støtte til nesten 40.000 ungdomsprosjekter med totalt over 1,15 millioner deltakere.

Det norske Aktiv Ungdom-kontoret, som administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fordeler 24 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.

Formålet med Aktiv Ungdom-programmet er å:

  • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltagelse og samfunnsengasjement
  • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
  • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

Mer informasjon:
Les mer om Aktiv Ungdom-programmet her og her.
Les mer om den europeiske ungdomsuken her.

Til toppen