Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 11

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Onsdag 11. mars

[AVLYST!] Olje- og energiminister Tina Bru arrangerer eit møte om vindkraft som ein del av regjeringa sitt arbeid med å forbetre konsesjonssystemet. Møtet er fulltegna, men streames på nett-tv her. For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Håkon Smith-Isaksen på Hakon-Smith-Isaksen.Holdhus@oed.dep.no eller tlf 906 83 887.

Torsdag 12. mars

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på European Industry Forum on Decarbonization hos NHO saman med bl.a. den britiske energiministeren Kwasi Kwarteng. For meir informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgjevar Margrete Løbben Hanssen på mlh@oed.dep.no eller tlf 928 57 891.