Utdrag frå olje- og energiminster Tina Brus kalender for veke 18

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 4. mai

Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på Oljeindustripolitisk seminar.

Torsdag 6. mai

Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på Rystad Energy sitt arrangement Energy Transition Marathon.

For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).