Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utenriksministerens innledning om overleveringen av Frode Berg

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sin innledning på pressekonferansen om overleveringen av Frode Berg, 15. november 2019.

Tusen takk, statsminister.

I dag er jeg veldig glad på vegne av Frode Berg og hans nærmeste familie. Arrestasjonen og fengselsoppholdet har vært en stor påkjenning for han og for dem. Derfor er det godt at fengselsoppholdet nå er avsluttet og at Frode Berg har blitt overlevert til norske myndigheter.

Vi har arbeidet systematisk med denne saken fra det tidspunktet Frode Berg ble arrestert. Fra da har vårt mål har vært å få ham hjem.

Vi var også opptatt av raskt å kunne bistå Frode Berg i den vanskelige situasjonen han var i, og å yte konsulær bistand. Utenriksdepartementet har hatt kontakt med hans familie og nærmeste som har sittet med uvisshet og uro. Samarbeidet med dem og Bergs advokat har vært viktig for oss i arbeidet. Det samarbeidet har vi verdsatt stort. 

Jeg er også glad for den dialogen både Utenriksdepartementets embetsverk og jeg  har hatt med folk i Kirkenes. Lokalsamfunn har slått ring om Frode Berg og kjempet for hans sak.

Saken kunne ikke løses før rettsaken var avsluttet og det forelå en dom. Først da kunne vi få Frode Berg hjem. Benådning er det den enkelte selv som søker om, i henhold til russisk praksis, og Frode Berg søkte selv ved hjelp av sin advokat.

I arbeidet med å få ham hjem har vi har vurdert og arbeidet med en rekke ulike muligheter. Dette har krevd både intern planlegging og internt arbeid i Norge, samt utstrakt kontakt med andre lands myndigheter.

Vi har hatt kontakt med litauiske myndigheter i lang tid, og det ble etter hvert klart at denne utvekslingen var en løsning som alle parter kunne akseptere.

Da Berg ble fengslet, ble den norske ambassaden i Moskva varslet på vanlig måte av russiske myndigheter, i tråd med den bilaterale avtalen om konsulært samarbeid. 

Det russiske utenriksdepartementet og fengselet har tilrettelagt for ambassadens kontakt med Berg i fengslet.

Det er ambassaden i Moskva som har stått for oppfølgingen av Berg mens han har sittet fengslet. Det har vært lange dager, uker og måneder for ham, og ambassaden har lagt vekt på å kunne besøke ham så ofte som det ble gitt anledning til. I praksis har det vært rundt to ganger i måneden, slik avtalen mellom våre land legger opp til.

Ambassaden har også bistått med å søke tillatelser om telefoner hjem til familien, besøk av biskopen i Hålogaland og av sjømannsprest, samt med leveranser av mat og andre varer.

Situasjonen har vært spesielt krevende for Berg, fordi vi ikke kunne gi ham beskjed om når og hvordan han ville vende tilbake til Norge.

Så til selve returen. Frode Berg ble utlevert under en utveksling som fant sted på grensen mellom Russland og Litauen tidligere i dag. Han ble møtt av vår ambassadør til Litauen, Karsten Klepsvik. Bergs norske advokat og en medarbeider ved ambassaden i Moskva var også til stede etter utvekslingen i Litauen. Etter utvekslingen har Frode Berg hatt kontakt med familien og statsministeren, og jeg har også hatt en samtale med ham. Det blir også sørget for nødvendig oppfølging, både med helsesjekk og utstedelse av pass til ham.

Norske myndigheter vil følge Frode Berg hjem til Norge. Når han ønsker å reise hjem er helt opp til ham, og vi tilpasser oss hans ønsker og behov, og er klare til å bistå med transporten hjem når han ønsker det. 

Vår ambassade i Litauen har hatt tett kontakt med myndighetene der. Litauens assistanse har vært avgjørende og jeg slutter meg til statsministerens takk til president Nauseda og landets etterretningstjeneste.

Med det er vi klare til å ta spørsmål.

Til toppen