Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om energiforsyningen på Svalbard

Olje- og energidepartementet har i dag utlyst et oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring. De ulike løsningene skal vurderes opp mot forsyningssikkerhet, bærekraft, klimagassutslipp og kostnadseffektivitet.

Utredningen er det første trinnet i den videre prosessen for å vurdere fremtidig energiforsyning på Svalbard.

- Det er avgjørende at vi får på plass en energiforsyning for bosettingene på Svalbard som gir en forsvarlig forsyningssikkerhet, også i fremtiden. Spørsmålet om energiforsyningen må vurderes i lys av andre prosesser knyttet til den videre utviklingen på Svalbard. Vår prioritet i denne fasen av arbeidet er å få levert en første oversikt over alle realistiske løsninger, som grunnlag for å gå videre i vurderingene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Utredningen vil pågå frem til sommeren. Mulighetsstudien skal følges opp med en grundigere vurdering av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger for et mindre utvalg alternativer. I denne fasen vil det også være nødvendig å vurdere hensyn utover teknisk-økonomiske egenskapene ved ulike energiløsninger.

Lokalstyret vil involveres i arbeidet med energiløsninger for Svalbard.

Det vises forøvrig til omtalen i Prop. 129 S (2016-2017).

Til toppen