Utvider adgangen til å gi støtte til korona-rammede bedrifter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av korona-pandemien. Dette gjøres gjennom unntak i statsstøtteregelverket.

-Dette er gode nyheter for mange av landets små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som er blitt hardt rammet av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører en endring i det såkalte gruppeunntaket. Gruppeunntaket er en EU-lov som åpner for å gi visse typer støtte uten å melde fra til ESA på forhånd, slik hovedregelen er. Frem til nå har det vært forbudt å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, da det anses som særlig konkurransevridende. EU besluttet imidlertid nylig å forlenge gruppeunntaket frem til 2023, og samtidig midlertidig endre reglene for å gjøre det mulig å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter som er kommet i økonomiske vanskeligheter som en følge av korona-pandemien.

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter allerede før korona-pandemien inntraff (dvs. per 31. desember 2019) og som fortsatt er det, vil fortsatt ikke kunne motta støtte under gruppeunntaket. Den utvidede adgangen til å gi støtte til bedrifter i økonomiske vanskeligheter under gruppeunntaket gjelder frem til juni 2021.

EFTAs overvåkingsorgan – ESA – har også nylig vedtatt tilsvarende endring i flere viktige statsstøtteretningslinjer. Dermed er muligheten til å få godkjent støtteordninger/tiltak av ESA til bedrifter som har kommet i vanskeligheter på grunn av korona-pandemien, også utvidet under retningslinjer sammenlignet med hva som gjaldt tidligere.