Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvikler nye løsninger som er tilpasset fremtidens landbruk

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har den siste tiden besøkt en rekke landbruks- og matfaglige forskningsmiljøer. Nylig besøkte hun Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

– NMBU jobber strategisk for å bygge opp kompetanse og forskningsmiljøer i verdensklasse. Dagen på NMBU ga meg et godt innblikk i viktigheten av grunnforskning og tverrfaglighet, og hvordan forskningen kommer til nytte for næringsliv gjennom senterordningene, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.

Førsteamanuensis Bjørge Westereng tegner og forklarer på bioraffineringslabben.
Førsteamanuensis Bjørge Westereng tegner og forklarer på bioraffineringslabben. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Sortsutvikling for et endret klima

Klimatilpasset planteproduksjon er et dagsaktuelt tema. Statssekretæren fikk høre om hvordan det arbeides ved NMBU for å møte de utfordringene landbruket står overfor. Sentrale tema var behovet for klimatilpasset plantemateriale, utvikling og bruk moderne foredlingsteknikker og uttesting av sorter som er tilpasset Norges varierte klimaforhold. I tillegg utvikler NMBU droner, roboter og avansert bildebehandling som gjør det enklere å velge ut de best tilpassede sortene i forbindelse med feltforsøk.

Forskningssentre for bærekraftig utnyttelse av landbrukets ressurser

Under besøket fikk Blåfjelldal en orientering og omvisning på flere av NMBUs forskningssentre. Statssekretæren fikk blant annet høre om Bio4Fuels, et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Senterets ambisjoner er å utvikle kunnskap om bærekraftig og lønnsom produksjon av biodrivstoff. Ressurser fra landbruket, som rester fra skog og landbruksavfall, kan på denne måten gi viktige bidrag til å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Foods of Norway - Senter for forskningsdrevet innovasjon tar for seg utvikling av nye fôrråvarer basert på biomasse fra skog og tare. En av målsettingene er å komme fram til proteinråvarer som kan erstatte importert soya. Statssekretæren fikk også en omvisning i bioraffineringslaben som er sentral i forskningen som foregår i Foods of Norway.

Landbruksrobotikk og Matpilotanlegg

På robotikk-lab’en på NMBU utvikles noen av verdens mest avanserte roboter for landbruket. De blir designet, bygget og testet på lab’en på Campus Ås. Verdens største miljø innen landbruksrobotikk jobber med å utvikle roboten Thorvald slik at den blir robust og sikker for bruk i landbruket. Det utvikles også ulike verktøy, som jordbærplukker, slåmaskiner og UV-behandling mot sopp som kan monteres på Thorvald.

Verdens største miljø innen landbruksrobotikk jobber med å utvikle roboten Thorvald slik at den blir robust og sikker for bruk i landbruket.
Verdens største miljø innen landbruksrobotikk jobber med å utvikle roboten Thorvald slik at den blir robust og sikker for bruk i landbruket. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

I MatPilothallene drives det forskning på mat og matprosessering. Her studeres alt fra riktig varmebehandling av melk og ysteprosesser til ølbrygging. Matpilothallene er sentrale i flere store forskningsprosjekter på Campus Ås, og de er hyppig brukt i forskningsprosjekter i samarbeid med industrien.

Til toppen