Historisk arkiv

Vågå ble Årets barne- og ungdomskommune 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Vågå ble i dag kåret til årets barne- og ungdomskommune 2006. Statsråd Karita Bekkemellem var stolt av å kunne dele ut prisen for fjerde gang

Pressemelding

Nr.: 06071
Dato: 31.10.06

Vågå ble Årets barne- og ungdomskommune 2006

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem kåret i dag Vågå til Årets barne- og ungdomskommune 2006. Statsråd Karita Bekkemellem var stolt av å kunne dele ut prisen for fjerde gang: - Kommunen fikk utmerkelsen for sitt brede tilbud til barn og ungdom, skole- og barnehagetilbud i nærmiljøet og stor satsing på et mangfoldig kultur- og fritidstilbud, sa statsråd Bekkemellem.

13 kommuner har blitt nominert eller søkt om å få utmerkelsen. Kommunene utgjør et ganske godt tverrsnitt av landets kommuner. En egen jury nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet har stått for utvelgelse av kommune.

I sin begrunnelse trekker juryen fram ungdomsrådet som i samarbeid med Frivillighetssentralen fått i stand en småjobbsentral hvor ungdom gjør arbeidsoppgaver for eldre til en rimelig pris. Kommunen har også satt av egne midler til sommerjobbtilbud for ungdom under 18 år. Representanter fra ungdomsrådet blir invitert til å sitte i ulike kommunale utvalg og grupper. Barn og unge har utviklet et eget aktivitetshus som rommer ungdomsklubben, kulturskolen, internettkafé, filmkafé, spillerom, rockeverksted, diskotek, danselokale og hobbyverksted.

Årets barne- og ungdomskommune er ikke en stor kommune. Likevel kan barn og unge her glede seg over et nytt, flott kulturhus med kino, idrettshall og svømmehall. Kommunen har full barnehagedekning. Kommunen prioriterer en desentralisert skolestruktur med flere oppvekstsentre for å sikre en trygg og lett overgang fra barnehage til skole i barnas eget nærmiljø.

Kommunens arbeid med deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom er et eksempel til etterfølgelse. I tillegg til at de har et aktivt ungdomsråd har kommunen direkte dialog med ungdom i ulike enkeltsaker.

Les juryens begrunnelse

Til toppen