Viktig skritt i riktig retning for Libanon

- Valget av Michel Aoun som president i Libanon er et riktig steg i arbeidet for å styrke landets demokratiske institusjoner, sier utenriksminister Børge Brende. Aoun ble valgt mandag etter at landet har vært uten statsoverhode i to og et halvt år.

- Regionen er inne i en svært turbulent tid, og det er avgjørende å verne om demokratiet og evnen til å fortsette å løse konflikter på fredelig vis. Det er nå viktig at arbeidet fortsetter med å danne en ny regjering og forberede det planlagte valget på ny nasjonalforsamling i mai 2017, sier Brende.

Etter at alle forsøk på å enes om en kandidat har mislykkes de siste to og et halvt årene, ble general Aoun (Den frie patriotiske bevegelse) valgt med 83 av 127 stemmer.

- Norge har gode bilaterale relasjoner med Libanon. I tiden som kommer ser jeg frem til å se Libanon arbeide videre for nasjonal enhet og oppfylle sine internasjonale forpliktelser, sier Brende

Libanon er en betydelig mottaker av norsk bistand, spesielt på grunn av det store antallet syriske flyktninger som oppholder seg der. I 2016 støtter Norge Libanon med over 332 millioner kroner. De viktigste kanalene for norsk støtte er UNICEF, som hovedpartner innen utdanning, Flyktninghjelpen, Verdensbanken og UNHCR. Det er over 1 million registrerte syriske flyktninger i Libanon, i tillegg til flyktninger som ikke er registrert.

Til toppen