Valgdagen blir 13. september 2021

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det ble bestemt i statsråd i dag.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00