Valgkort sendes ut digitalt ved valget neste år

Departementet vedtok 19. november endringer i valgforskriften, som gjør det mulig å sende ut valgkort digitalt ved neste valg. Forslaget er en oppfølging av forsøket som ble gjennomført i 18 kommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Valgkort skal sendes ut digitalt til alle stemmeberettigede bosatt i Norge, med unntak av velgere som bor på Svalbard eller Jan Mayen.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, vil fremdeles få valgkortet tilsendt i posten. 

Utsendelse av valgkort digitalt vil på en effektiv måte få valgkortet frem til alle velgere. Dermed kan alle velgere ha det digitale valgkortet lett tilgjengelig på mobilen når de skal stemme. Valgkortet kan skannes i valglokalet i kommuner som bruker elektronisk avkryssing i manntall.

Digital utsendelse skal gjøre valgkortet mer tilgjengelig for blinde og svaksynte velgere. Det vil også redusere kostnadene og føre til mindre papirbruk.

Valgkortet blir sendt til digital postkasse. Velgere som ikke har opprettet digital postkasse, vil få det elektronisk på en annen måte.

Forhåndsstemmer skal ikke sendes som ordinær brevpost den siste uken før valgdagen

Departementet har også vedtatt en endring i valgforskriften om  at forhåndsstemmer ikke skal sendes som ordinær brevpost den siste uken før valgdagen. Forhåndsstemmene skal sendes på en måte som sikrer at de kommer inn til valgstyret innen klokken 17.00 dagen etter siste valgdag. 

Valgdirektoratet vil utlyse en avtale om distribusjon av forhåndsstemmer som alle kommuner kan benytte seg av. Avtalen skal sikre en trygg og rask forsendelse av alle forhåndsstemmer den siste uken før valget.

Det ble også vedtatt enkelte mindre praktiske og tekniske justeringer i forskriften, blant annet når det gjelder utforming av stemmeseddelen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00