Var kjent med Yara-sak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har i flere år vært kjent med opplysningene i Aftenpostens artikkel om bestikkelser fra Yaras datterselskap.

- Denne informasjonen ble kjent for departementet i forbindelse med den eksterne granskningen gjort på oppdrag for Yara og overlevering av opplysninger til Økokrim, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I januar 2014 erkjente Yara straffeskyld og vedtok en foretaksbot på 270 millioner kroner samt inndragning av utbytte. Boten knytter seg til forhold relatert til etablering i Libya, India og Russland/Sveits.

- Jeg har vært tydelig på, siden jeg tiltrådte som næringsminister høsten 2013, at Yara må ta lærdom av denne saken, at de etablerer tilfredsstillende rutiner og ikke minst følger opp systematisk med tiltak for å unngå at slikt skjer igjen, sier Mæland.

Siden disse sakene skjedde, har Yara fått et helt nytt styre og ny konsernsjef.

- Korrupsjon er forbudt og utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettigheter og sosial rettferdighet, sier Mæland.

Spørsmål om Økokrims arbeid og prioriteringer tilknyttet Yara, må rettes til Økokrim.