Vedtak fra Tariffnemnda

Tariffnemnda fattet 3. februar 2015 nytt vedtak om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Vedtaket er nå  tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.

 

Til toppen