Vedtak fra Tariffnemnda

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda fattet 3. februar 2015 nytt vedtak om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Vedtaket er nå  tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.