Vedtak i fire småkraftsaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire saker som gjelder små vannkraftverk i Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland. Vassdragsmyndighetenes førsteinstansvedtak er opprettholdt i alle sakene.

Det er gitt konsesjon til to av prosjektene, mens to har fått avslag. Konsesjonene kan bidra med inntil 32 GWh i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1600 husstander.

Nærmere omtale av sakene:

Øvre Alsåker kraftverk i Ullensvang herad i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Øvre Alsåker kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 16,0 GWh. Departementet mener at en utbygging av Øvre Alsåker kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Røyrvik kraftverk i Kvam herad i Hordaland

Departementet har opprettholdt Hordaland fylkeskommunes avslag til Røyrvik kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 2,1 GWh. Etter departementets syn vil Røyrvik kraftverk ha for store ulemper for landskap og andre interesser.

Døsjagrovi kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Døsjagrovi kraftverk. Kraftverket vil bidra med om årlig produksjon på om lag 16 GWh. Departementet mener en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, kulturminner, bebyggelse og andre interesser.

Ygna kraftverk i Øystre Slidre kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Ygna kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 4 GWh. Departementet mener tiltaket vil ha for store konsekvenser for biologisk mangfold av høy verdi.