Vedtok felles respons på migrasjonspress

De siste årene har det vært et stort migrasjonspress på Europa. For å effektivisere EUs felles innsats i kampen mot ulovlig innvandring, vedtok EU-landene 26. april en felles strategi. - Norge er positiv til den felles innsatsen, sier statssekretær Kristin Bergersen.

De siste årene har det vært et stort migrasjonspress på Europa. For å effektivisere EUs felles innsats i kampen mot ulovlig innvandring, vedtok EU-landene 26. april en felles strategi. - Norge er positiv til den felles innsatsen, sier statssekretær Kristin Bergersen.

Statssekretæren fra Justis- og beredskapsdepartementet deltok 26. april på EUs justis- og innenriksrådsmøte i Luxembourg der strategien ble vedtatt. Norge vil ta del i oppfølgingen av strategien som i tillegg til styrket grensekontroll blant annet legger opp til styrket samarbeid med opprinnelses- og transittland og styrket innsats mot misbruk av lovlige innvandringskanaler.

Positivt med felles innsats
- Det er positivt at utfordringene knyttet til migrasjonspresset ses i sammenheng og løses i fellesskap, sier Bergersen.

Norge deltar i den Schengen-relaterte delen av rådsmøtet for EUs justis- og innenriksministre i kraft av at Norge er del av Schengen-samarbeidet. 

På møtet understreket Bergersen flere elementer i strategien som er spesielt viktig for Norge.

- En effektiv returpolitikk er avgjørende for å begrense ankomst av personer uten beskyttelsesbehov samtidig som det en forutsetning for å gi beskytte til dem som har behov for det. Derfor er styrket samarbeid om retur viktig, sa Bergersen.

Norge understreker også betydningen av styrket samarbeid med Tyrkia og økt samarbeid om identitet og misbruk av lovlige innvandringskanaler. I situasjoner med stor migrasjonspress har man også sett at asylinstituttet misbrukes av personer som ønsker å bidra til radikalisering i Europa. Norge tok også til orde for at det gjennomføres risikoanalyser på europeisk nivå for slike situasjoner.

Status for Schengen-informasjonssystemet SIS
Ministrene fikk på møtet også en orientering om status for Schengen Informasjonssystem SIS II, hvor utviklingsprosjektet nå er inne i en periode med viktig testing.

EUs justis- og innenriksministre hadde også EUs innsats for bekjempelse av terrorisme på sin agenda da de møttes denne uken.

Se flere bilder fra møtet på EU-delegasjonens Flickr-side.

Til toppen