Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 10

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartmentet i veke 10, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tirsdag 7. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende held utanrikspolitisk utgreiing og svarar på ein interpellasjon frå stortingsrepresentant Hansson. Stad: Oslo (Stortinget)  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Kl. 16.00: Utanriksminister Brende deltek på eit likestillingsarrangement i regi av Innovasjon Norge. Stad: Trondheim (Skistua på Byåsen)  

Pressekontakt: Astrid Sehl, 92284752  

Onsdag 8. mars
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende innleiar på seminaret «Integrering av kjønnsperspektivet i norsk humanitær innsats». Stad: Oslo (Nobels Fredssenter)  

Pressekontakt: Astrid Sehl, 92284752

Torsdag 9. – fredag 10. mars
Utanriksminister Brende deltek på Høgre sitt landsmøte. Stad: Gardermoen (Thon Hotel)  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181 

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 6. mars
Kl 10.30:  EØS- og EU-ministeren møter Europeisk ungdom. Stad: UD, Oslo  

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Tysdag 7. mars:
EØS- og EU-ministeren møter lokale politikarar og representantar for ulike verksemder i Stavanger-regionen. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Stavanger.  

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 9. mars 
Kl. 09.00-13.00: EØS- og EU-ministeren er hovedinnleiar og deltek under årskonferansen til NHO Finnmark. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Alta.

Kl. 13.00-15.00: EØS- og EU-ministeren møter representantar for ulike verksemder i Finnmark. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Alta.  

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250 

Torsdag 9. - søndag 12. mars 

EØS- og EU-ministeren deltek på Høgre sitt landsmøte  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455.

Statssekretær Marit Berger Røsland

Torsdag 9. – fredag 10. mars

Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på Høgre sitt landsmøte. Stad: Gardermoen (Thon Hotel)  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 6. - torsdag 9. mars

Statssekretær Tone Skogen er på reise i Oseania. 
Sjå eigen presseinformasjon:  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Måndag 6. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Yannick Glemarec, UN Women sin nestleiar. Stad: UD, Oslo   

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Tysdag 7. mars
Kl. 10.00: Statssekretær Laila Bokhari møter ein parlamentarikardelegasjon frå Libanon. Stad: UD, Oslo   

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 8. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Laila Bokhari leiar 8. mars-arrangementet «Integrering av kjønnsperspektivet i norsk humanitær innsats». Stad: Nobels Fredssenter, Oslo  

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752

Torsdag 9. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Laila Bokhari opnar Fredskorpset sin årlege konferanse («Ungt lederskap)». Stad: Vulkan Arena, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 9. – fredag 10. mars

Statssekretær Laila Bokhari deltek på Høgre sitt landsmøte. Stad: Thon Hotel, Gardermoen  

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181

Laurdag 11. mars
Statssekretær Laila Bokhari held innleiing om kvinner og likestilling på festivalen Nordic Matters. Stad: Southbank, London  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Kl 13.00 Statssekretær Tronstad innleiar møte om brexit for Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR). Stad: Arbeids- og sosialdepartementet

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen