Verdens ledere bør investere i arbeidsplasser innen helse

- Fram mot 2030 vil det være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden.

Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da FNs høynivåkommisjon for helsearbeidere og økonomisk utvikling overrakte sin rapport til generalsekretær Ban Ki-Moon i FN tirsdag.

- Kommisjonens råd om å etablere utdanning og arbeidsplasser innen helse vil bidra til at flere jenter og kvinner kan komme inn på arbeidsmarkedet og delta i samfunnet. Det vil gi både økt likestilling og økonomisk utvikling for landene. Dette kommisjonsarbeidet støtter derfor også opp om regjeringens storsatsning på jenters utdanning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høynivåkommisjonen for helsearbeidere og økonomisk utvikling ble opprettet av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, og har vært ledet av Frankrikes president François Hollande og Sør-Afrikas president Jacob Zuma. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har deltatt i kommisjonen.

Kommisjonen har gitt anbefalinger som kan bidra til å øke investeringer i helsearbeiderstyrken. Tilgang på tilstrekkelig helsepersonell er avgjørende for å sikre gode helsetjenester. Anbefalingene er primært rettet mot å bedre situasjonen i lav- og mellominntektsland.

- Norges gode erfaringer med desentraliserte helsetjenester, med vekt på primærhelsetjenester og helsepersonell som er generalister, er løftet inn i arbeidet. Disse tiltakene har gitt helsetjenester til alle og bidratt til god folkehelse, høy sysselsetting og økonomisk utvikling, sier Høie.

Norge vil være en pådriver for å følge opp kommisjonens arbeid internasjonalt nasjonalt og internasjonalt.

Les rapporten på nettsidene til Verdens helseorganisasjon

Til toppen